ما را دنبال کنید

واکسیناسیون :

دوره واکسیناسیون درمورد برخی حیوانات بسیار ضروری و محتاطانه است در واقع واکسیناسیون حکم صدور بیمه نامه را دارد و باعث میشود که حیوان خانگی شما در معرض بیماریها از خود مقاومت نشان دهد 
متاسفانه بیماریهای زیادی در سگ ها و گربه ها شیوع دارند که به درمانها پاسخ محدودی می دهند و چاره ای جز انجام واکسیناسیون وجود ندارد 
در زیر برای مثال جدول واکسیناسیون متداول درسگ و گربه را به شما نشان میدهیم تا بدانید این موجودات دوست داشتنی به چه مراقبتی نیاز دارند
تذکر:در صورت فراموش شدن واکسن لطفا حتما با کلینیک مشورت کنید.

جدول واکسیناسیون  توله سگ 
واکسن هاری  واکسیناسیون بر علیه بیماریها  سن
  
*  
2 ماهگی

  
*  
3 ماهگی

*  
*  
4 ماهگی

نکته:بعد از واکسیناسیون در چهار ماهگی واکسنها به صورت دوره ای سالیانه تکرار میشود.
جدول واکسیناسیون  بچه گربه
واکسن هاری  واکسیناسیون بر علیه بیماریها  سن
  
*  
2 ماهگی

  
*  
3 ماهگی

*  
 
4 ماهگی

نکته : واکسنها به صورت سالیانه تکرار میشود

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است . طراحی سایت توسط سایت بایک