ما را دنبال کنید
ویژگی های خزندگان

ویژگی های خزندگان

خزندگان جاندارانی هستند که ویژگی های خاص خود را دارند و با تنوعی در حدود ۷ هزار گونه از جمله مهره داران ساکن خشکی محسوب می شوند. با توجه به طبقه بندی علمی جانوران، می توان ویژگی های خزندگان را در موارد زیر خلاصه کرد: خزندگان دست و پا ندارند یا دست و پای کوتاهی دارند. در هر دست و پا ۵ انگشت دارند که به یک چنگال ختم می شوند. در هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشند. تمام انواع خزندگان در خشکی زندگی می کنند. خونسردند یعنی دمای بدنشان با توجه به دمای محیط تغییر می کند. پوستی پولک دار، سفت یا صفحات استخوانی دارند. تنفس خزندگان با شش است .

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است . طراحی سایت توسط سایت بایک