ما را دنبال کنید

جراحی :

با توجه به تجربه و مهارت ما تقریبا کلیه جراحی های متعارف در دامهای کوچک در کلینیک ما انجام می شود و جراحی بخش مهمی از خدمات دامپزشکی است متاسفانه بلعیدن جسم خارجی در سگها و گربه ها بسیار متداول است و از جراحی های رایج نجات آنها از مرگ ناشی از این موارد است و یا عفونتهای رحم و سرطانهای پستانی با جراحی درمان می شوند و متاسفانه شیوع شکستگی ها در حیوانات شهری درصد زیادی از مراجعات به کلینیک را شامل می شوندو موقوله عقیم سازی نیز بسیار اهمیت بهداشتی و درمانی برای حیوانات خانگی دارد و تقریبا همه روزه در کلینیک ما انجام می شود.
 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است . طراحی سایت توسط سایت بایک