ما را دنبال کنید
ماهی زیر خاکی 

ماهی زیر خاکی 

ماهی زیر خاکی : در آفریقا نوع ماهی زندگی می‌کند که می‌تواند بیش از چهار سال بدون غذا و آب زنده بماند. (lungfish) آفریقایی می‌تواند  سه تا پنج سال بدون آب و غذا حیات خود را متوقف کند. و وقتی‌که آب تازه اطرافش را گرفت زنده شود. در زمان پرآبی، شش‌ماهی‌ها مثل ماهی‌های دیگر در دریا زندگی می کند. اما در فصول خشک شش‌ماهی‌ها با گل کف دریا  و مایعی که از دهانش بیرون می‌دهند خود را مومیایی و دفن می‌کند.

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است . طراحی سایت توسط سایت بایک