ما را دنبال کنید

صدور شناسنامه بهداشتی

شناسنامه بجز تعیین مالکیت ونام و مشخصات حیوان – سندی بر اعمال واکسیناسیون های دوره ای و هاری و انگل زدایی حیوانات می باشد . همچنین شما میتوانید در مورد تاریخ واکسیناسیون ها و انگل زدایی دوره ای مطلع باشید و در زمان درج شده در شناسنامه به کلینیک مراجعه نمایید. در صورت مفقود شدن شناسنامه خود میتوانید با کلینیک تماس و از پرونده درج شده در سیستم ، اطلاعات پت خود را بازیابی کنید.

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است . طراحی سایت توسط سایت بایک